metromanila.politics.com.ph

Marikina VM Marion Andres laments death of Fabian Cadiz

0 165

The death of former Marikina Vice Mayor Fabian Cadiz came as a shock to residents and friends.

Cadiz, 61, reportedly suffered a heart attack after a day of his usual bicycling activity.

“Ang ating butihing Vice Mayor Doc Marion Andres kasama ng ating 9th City Council ay buong pusong nakikiramay sa pamilya at mga naiwang mahal sa buhay ng ating dating Vice Mayor Dr. Jose Fabian Imperial Cadiz,” incumbent Vice Mayor Marion Andres, who took over Cadiz’s post after he maxed out his term of office, said in a statement.

“Tayo’y nagpupugay at nagpapasalamat sa kanyang mga taon ng paglilingkod sa Lungsod ng Marikina. Rest in Peace Former Vice Mayor Doc Cadiz!”