metromanila.politics.com.ph

Precious Castelo awed by grapes growing on resident’s rooftop

0 279

Quezon City Rep. Precious Castelo was awestruck to find grapes growing on the rooftop of a resident of a community in Barangay Commonwealth.

During her recent visit to the community, Castelo was surprised to find plants thriving in the garden of a resident called Leony.

“We’re amazed na kahit nasa urban area ang ating distrito ay may mga kababayan pa rin tayong nahihilig sa pagtatanim ng iba’t-ibang klase ng pananim. Isang halimbawa na rin itong binisita namin na mini rooftop garden ni Ate Leony na may mga tanim na grapes and aloe vera,” she said in a Facebook post.

Castelo said she supports urban gardening as it allows people to save on costs of buying fruits and vegetables.

“Sa mahal ng mga bilihin ngayon, saktong-sakto ito upang makabawas sa kanilang gastusin. May mga iba’t-ibang gulay at prutas pa siyang pananim na malapit nang i-harvest, and I’m sure, sobrang fresh ito dahil kinuha mismo sa kanilang bakuran,” she said.