metromanila.politics.com.ph

Pride Month plea: Egay Erice calls for end to stigma vs LGBT+

0

Caloocan Rep. Egay Erice has called for an end to the discrimination against members of the LGBT+ community, saying they deserve respect like everyone else.

In a Facebook post to mark Pride Month, Erice said he’s a proud ally of the LGBT+ community.

“Sama-sama tayong tapusin ang stigma at ano mang balakid upang i-respeto ang sino mang bahagi ng ating sambayanan,” he said.

Erice said all Filipinos have rights, regardless of their gender expression and orientation.

“Ang kalayaan na ipinaglaban ng ating mga ninuno ay hindi para sa isa o dalawang tao lamang, kaya’t marapat lamang na tayong lahat ay mamuhay ng mapayapa, malaya at masaya na may pagmamahalan sa bawat isa,” he said.